معرفی واحد پژوهش

معرفی واحد پژوهش
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری
 • سازماندهی و اصلاح فرآیندها
 • گزارشات
 • پایش و نظارت
 • هماهنگی بخش ها
 • توانمند سازی نیروی انسانی
 1. سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام پژوهشی دانشگاه
 2. برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور
 3. برگزاری سمینارها و همایش های علمی
 4. بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقاتی در حوزه آموزش ترکیبی و بهره گیری بهینه از ظرفیت های علمی موجود
 5. اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در آموزش ترکیبی
 6. برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی آموزش مجازی در کشور و اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در آموزش ترکیبی
 7. برنامه ریزی برای جذب متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی در داخل و خارج کشور به منظور همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی
 8. برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و نخبگان و هدایت آن‌ها به سمت اولویت های پژوهشی آموزش ترکیبی
 9. برنامه ریزی به منظور برگزاری وبینارها و همایش های علمی
 10. برنامه ریزی کارگاه های واحد علم سنجی و کتابخانه دانشگاه
 11. انتشار نتایج و یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی
مدیر امور پژوهشی
دکتر منتظری

دکتر وحیده منتظری نجف آبادی

اطلاعات تماس
 • 41134-021 داخلی 610لینک های مفید امور پژوهشی

واحد ها و بخش های وابسته